1. Kệ Trượt Tự Động Kho Nguyên Liệu

    Kệ Trượt Tự Động Kho Nguyên Liệu

    Kệ trượt tự động kho nguyên liệu còn gọi là kệ Carton Flow Rack do Vinarack lắp đặt và bàn giao đưa vào sử dụng cho công ty Toshiba Asia Việt Nam vào ngày 14/10/2011
  2. Kệ Sàn Lửng

    Kệ Sàn Lửng

    Hệ thống Kệ sàn lửng sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu,lắp đặt nhanh chóng,tiết kiệm diện tích chi phí đầu tư