1. Dịch Vụ Logistics

  Dịch Vụ Logistics

  Dịch vụ Logistics là dịch vụ giao thông vận tải và công nghệ tối ưu hóa chuỗi cung ứng khả năng hiển thị. Tính linh hoạt. Lợi nhuận.Cách thức giữ chân khách hàng
 2. Khái Niệm Logistics

  Khái Niệm Logistics

  Khái Niệm Logistics là nghệ thuật và khoa học của quản lý và điều chỉnh luồng di chuyển của hàng hoá, năng lượng, thông tin và những nguồn lực khác như sản phẩm, dịch vụ và con người, từ nguồn lực của sản xuất cho đến thị trường
 3. Logistics Kinh Doanh Thương Mại-Xuất Khẩu

  Logistics Kinh Doanh Thương Mại-Xuất Khẩu

  Những năm gần đây, ngành dịch vụ logistics đã thu hút được sự chú ý của các nhà làm luật, các học giả cũng như nhà kinh doanh trong nước. Hoạt động logistics đã được đưa vào Luật thương mại Việt Nam năm 2007
 4. Logistics Việt Nam

  Logistics Việt Nam

  Theo tài liệu của Hiệp hội giao nhận và kho vận Việt Nam, cả nước có hơn 1.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics