1. Kệ Drive In

    Kệ Drive In

    Hệ thống Giá Kệ Drive In được thiết kế để nhập và lấy hàng chỉ từ một bên.Với hệ thống Kệ này thì khi đưa hàng vào sau sẽ lấy ra trước,theo nguyên lý “Vào sau / Ra trước”(LIFO)
  2. Các Sản Phẩm Kệ Chứa Hàng Như Khung chứa hàng

    Các Sản Phẩm Kệ Chứa Hàng Như Khung chứa hàng

    Thiết kế,sản xuất khung chứa hàng rau quả,kệ kho hàng,palet sơn tĩnh điện,mạ kẽm,hàng công nghiệp có kích thước lưu trữ phù hợp.