1. Hệ Thống Kệ Sàn Lớn Nhất Việt Nam

    Hệ Thống Kệ Sàn Lớn Nhất Việt Nam

    Hệ thống kệ sàn là lựa chọn thích hợp để lắp đặt trong kho lưu trữ hàng hoá hoặc làm khu vực sản xuất, văn phòng, nơi làm việc…Có thể kết hợp với các loại giá kệ khác với hệ thống sàn nhằm làm tăng lượng hàng hóa lưu trữ.
  2. Kệ Sàn, Sàn Kệ Lửng Công Nghiệp Nhiều Tầng

    Kệ Sàn, Sàn Kệ Lửng Công Nghiệp Nhiều Tầng

    Kệ Sàn-Nếu bạn cần chứa rất nhiều hàng hóa thì bạn hãy làm kệ sàn nó không những chứa được nhiều đồ mà tải trọng của nó cũng rất lớn.
gotop