1. Kệ Chứa Hàng Trượt Tự Động

  Kệ Chứa Hàng Trượt Tự Động

  Kệ chứa hàng trượt tự động Carton flow rack thuộc dự án giá kệ kho nguyên phụ liệu do công ty Vinarack lắp đặt cho công ty Han Young Việt Nam tại khu công nghiệp Bình Dương.
 2. Kệ Chứa Hàng Kho Vật Tư

  Kệ Chứa Hàng Kho Vật Tư

  Kệ chứa hàng kho vật tư được Vinarack lắp đặt cho nhiều đối tác và đã thành công tốt đẹp.Toàn bộ giá kệ kho được chế tạo bằng nguyên liệu thép siêu bền,mạ kẽm nhúng nóng.
 3. Very Narrow Aisle Racking

  Very Narrow Aisle Racking

  Very narrow aisle racking are selective pallet racks arranged with narrow aisles between them. The arrangement enables access to every pallet and First-In First-Out (FIFO) inventory management.
 4. Giỏ Lưới Đựng Đồ

  Giỏ Lưới Đựng Đồ

  Công ty cung cấp giỏ lưới đựng đồ hay cũn gọi là pallet lưới tốt nhất cho việc cất giữ lưu trữ thiết bị,vật dụng cá nhân hay các sản phẩm công nghiệp
gotop