1. Kệ Chứa Hàng Kho Vật Tư

    Kệ Chứa Hàng Kho Vật Tư

    Kệ chứa hàng kho vật tư được Vinarack lắp đặt cho nhiều đối tác và đã thành công tốt đẹp.Toàn bộ giá kệ kho được chế tạo bằng nguyên liệu thép siêu bền,mạ kẽm nhúng nóng.
  2. Giỏ Lưới Đựng Đồ

    Giỏ Lưới Đựng Đồ

    Công ty cung cấp giỏ lưới đựng đồ hay cũn gọi là pallet lưới tốt nhất cho việc cất giữ lưu trữ thiết bị,vật dụng cá nhân hay các sản phẩm công nghiệp